Iskanje:

ZASAVJE - Zagorje

ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, dedija, brata in strica
STANKA TOPLAKA
rojen 29.09.1939, stanujoč Cesta Borisa Kidriča 13 Zagorje, nazadnje oskrbovanec doma starejših občanov Izlake,
se zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti, darovali cvetje in sveče, izrekli sožalje in nas tolažili v teh težkih trenutkih.
Hvala pogrebnemu zavodu Komunala Zagorje za pomoč pri organizaciji, pevcem Loški glas za zapete pesmi, trobentaču za odigrano tišino, Rudarskemu društvu za častno stražo in prapor, gasilcem iz Polšnika in ga. Pegan za poslovilne besede.
Še enkrat hvala vsem in vsakemu posebej.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob boleči, nenadni izgubi dragega moža, atija, ata in brata
STANISLAVA MARSA
rojenega 20.04.1944, stanujoč Polje 23, Zagorje ob Savi,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem in prijateljem, ki ste nam izrekli ustna in pisna sožalja, nas tolažili v teh težkih trenutkih, darovali cvetje in sveče ter ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.
Hvala dr. Erni Sajovic in ekipi NMP, sosedom, pogrebni službi Komunala Zagorje za pomoč pri organizaciji pogreba, gospodu župniku, pevcem Loški glas in trobentaču Srečku Sušniku.
Še enkrat hvala vsem in vsakemu posebej.
Žalujoči: vsi njegovi.

Trenutno v občini ni objavljenih pogrebov.
Pokaži arhiv
© 2009 - 2019 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani