Iskanje:

ZASAVJE - Zagorje

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage mame, babice, prababice, sestre, tete
JOŽEFE JUVAN
rojene 22.03.1926, stanujoče Selo pri Zagorju 37, Zagorje,
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v najtežjih trenutkih stali ob strani. Zahvaljujemo se za tolažilne in iskrene besede, za darovane sveče in cvetje.
Hvala vsem, ki ste našo drago mamo pospremili na zadnji poti.
Žalujoči: vsi njeni, ki smo jo imeli neizmerno radi.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage mamice, sestre in tete
MARICE KOTAR
rojene 23.11.1954, stanujoče Cesta zmage 14, Zagorje ob Savi,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, tolažilne besede, podarjene sveče in cvetje. Posebna zahvala zagorskima VDC in CSD za vso pomoč in izrečeno sožalje.
Še enkrat hvala vsem, ki ste kakorkoli pomagali v teh težkih trenutkih, pa vas nismo omenili.
Žalujoči: vsi njeni.

Trenutno v občini ni objavljenih pogrebov.
Pokaži arhiv
© 2009 - 2017 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani