Iskanje:

ZASAVJE - Trbovlje

ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega moža, očeta in dedka
MATJAŽA PIŠKURJA,
rojenega leta 1944 iz Trbovelj.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, dolgoletnim prijateljem, sosedom, sodelavcem in znancem za izrečena sožalja, besede tolažbe in podarjeno cvetje.
Zahvala Zvezi Veteranov vojne za Slovenijo in gospodu Iztoku Bastiču, Enoti za protokol Slovenske vojske, Zvezi častnikov Slovenije, potapljačem DPD Trbovlje ter govorcema gospodu Božu Majcnu, gospodu Alešu Guliču za izrečene besede slovesa in izvajalcu Pogrebnemu zavodu Trbovlje ter vsem tistim, ki so Matjaža pospremili na njegovi zadnji poti.
Vsa toplina in ljubezen njegovega srca bosta ostala vedno z nami.
Žalujoči: žena Breda, sin Luka in hčerka Katja z družinama.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi ljubljene žene, mamice, babice, sestre, prijateljice
IVANKE PRISTAV
(1961 - 2024)
Se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem za izrečena sožalja in tolažilne besede ter vso podporo ob izgubi naše ljubljene Ivanke. Hvala za podarjene sveče in cvetje.
Iskrena hvala tudi medicinskemu osebju Internega oddelka Splošne bolnišnice Trbovlje za podporo in lajšanje bolečin. Zahvala tudi zdravnici dr. Štendler ter patronažni službi Trbovlje.

Iskrena hvala vsem, ki ste se od nje poslovili in prehodili z njo zadnjo pot k večnemu počitku.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage
MARIJE ŠPITALER
rojeni 6.11.1932, stanujoči Dom in vrt 23, Trbovlje,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, sodelavcem in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje ter spremstvo na njeni zadnji poti.
Hvala gospodu duhovniku za lepo opravljen obred.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega
ANTONA NAGLIČA,
rojenega 4.2.1945, stanujočega Majcenova cesta 17a, Trbovlje.
Se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče ter spremstvo na njegovi zadnji poti. Zahvala tudi Cerkvenemu pevskemu zboru in duhovnikoma g. Janezu in g. Gregorju za opravljen obred.
Žalujoči: vsi njegovi.

Trenutno v občini ni objavljenih pogrebov.
Pokaži arhiv
© 2009 - 2024 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani