Iskanje:

ZASAVJE - Trbovlje

ZAHVALA
Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala da prideš ti.
Sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.
(S. Gregorčič)
Ob boleči izgubi naše drage mame, babice, prababice, tete
GIZELE POCIECHA
rojene 22.11.1928, stanujoče Trg svobode 2, Trbovlje,
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti in ji za časa njenega življenja izkazovali naklonjenost in pozornost.
Hvala za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Iskreno se zahvaljujemo tudi osebju DUFS Trbovlje, kjer ste lepo skrbeli zanjo in ji lajšali najtežje trenutke.
Z žalostjo v srcu vsi njeni.

Trenutno v občini ni objavljenih pogrebov.
Pokaži arhiv
© 2009 - 2017 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani