Iskanje:
Umrl je naš dragi
MARIJAN KOŠIR
rojen 28.03.1934, stanujoč Ul.Sallaumines 5b, Trbovlje.
Od njega se bomo poslovili v torek, 23.04.2019 ob 15:30 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot ga bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 12:00 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrl je naš dragi
FRANC KALUDER,
rojen 12.09.1950, stanujoč Log 28 c, Hrastnik.
Na zadnjo pot ga bomo pospremili v torek, 23.04.2019 ob 16:00 na pokopališču Dol pri Hrastniku. Žara bo na dan pogreba v mrliški vežici B, od 13:00 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrla je naša draga
ALOJZIJA VEC
rojena 11.04.1947, stanujoča Kešetovo 4, Trbovlje.
Od nje se bomo poslovili v torek, 23.04.2019 ob 16:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot jo bomo pospremili iz vežice 2, ki bo odprta od 14:30 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrl je naš dragi
MIHAEL ROBEK
rojen 25.09.1948, stanujoč Kolonija 1. maja 17, Trbovlje.
Od njega se bomo poslovili v sredo, 24.04.2019 ob 12:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot ga bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 10:00 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrl je naš dragi
MIODRAG POPOVIĆ
rojen 25.11.1943, stanujoč Novi Dom 33b, Trbovlje.
Od njega se bomo poslovili v sredo, 24.04.2019 ob 15:30 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot ga bomo pospremili iz vežice 3, ki bo odprta od 12:00 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrl je naš dragi
MARIJAN ROZMAN
rojen 22.11.1953, nazadnje stanujoč Na zelenici 20, Prebold.
Od njega se bomo poslovili v sredo, 24.04.2019 ob 16:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot ga bomo pospremili iz vežice 2, ki bo odprta od 13:00 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega očeta, dedka
ALOJZA URBANIJE
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani, nam pomagali, izrekli sožalje, darovali sveče. Zahvala gospodu župniku iz Kisovca za lepo opravljen obred, pevcem Loškega glasa za ganljivo zapete pesmi, Saši Pegan za izrečene ganljive besede slovesa. Zahvala tudi cvetličarni Pegan, pogrebni službi, sodelavcem, sodelavkam.Lepa hvala tudi vsem, ki ste kakorkoli pomagali, pa vas nismo posebej imenovali in ste našega očeta pospremili na njegovi zadnji poti.
Vsem še enkrat hvala!
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob izgubi moža, očeta, tasta in starega očeta
ALOJZIJA RAZPOTNIKA
rojenega 22.06.1931, stanujočega Cesta 20. julija 26, Zagorje ob Savi,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste nam izrazili sožalje, darovali cvetje ter sveče in ga pospremili na njegovi zadnji poti. Zahvala tudi vsem, ki ste sožalje izrekli pismeno. Zahvaljujemo se g. župniku za mašo zadušnico in opravlje obred ob pogrebni slovesnosti. Hvala pevcem za lepo petje v cerkvi, trobentaču za zaigrano žalostinko ter pogrebni službi za opravljeno delo ob pogrebu. Hvala podjetju Elektro Trbovlje za darovano cvetje, PGD Zagorje mesto in PGD Izlake za darovano cvetje, sveče in spremstvo na njegovi zadnji poti. Zahvaljujemo se tudi osebju Reševalne postaje Zagorje ob Savi in vsem, ki so se poklonili v njegov spomin.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi ljubega moža in očeta
KONHAJZLER JOCOTA
rojenega 9.9.1947, stanujočega Šuštarjeva kolonija 27a, Trbovlje
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izraženo sožalje, darovane sveče in cvetje, ter spremstvo na njegovi zadnji poti.
Zahvala LD Trbovlje in pevcem za opravljen obred, patronažni službi ZD Trbovlje, ambulanti dr. Cerarjeve in osebju urgence za pomoč ob njegovi bolezni.
Vsem še enkrat iskrena hvala.
Žalujoči: vsi njegovi.
© 2009 - 2019 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani