Iskanje:
Umrl je naš dragi
FRANC AVBELJ
rojen 14.04.1961, stanujoč Razpotje 5, Izlake.
Od njega se bomo poslovili v ponedeljek, 04.03.2024 ob 15:30 z mašo zadušnico v župnijski cerkvi sv. Lovrenca in pogrebom na pokopališču v Kolovratu. Žara bo na dan pogreba od 09:30 dalje v poslovilni vežici na pokopališču Izlake. Odhod iz poslovilne vežice Izlake ob 15:10 na pokopališče v Kolovrat.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrl je naš dragi
FRANC URBANIJA
rojen 17.2.1944, stanujoč Šuštarjeva kolonija 18, Trbovlje.
Od njega se bomo poslovili v torek, 05.03.2024 ob 11:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot ga bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 10:00 dalje.
Pogreb bo potekal v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrla je naša draga
ANICA TERŽAN
rojena 28.1.1958, stanujoča Knezdol 11c, Trbovlje.
Od nje se bomo poslovili v sredo, 06.03.2024 ob 11:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot jo bomo pospremili iz vežice 2, ki bo odprta od 9:00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrl je naš dragi
ŽAKI TAVŠ
rojen 22.5.1955, stanujoč Vreskovo 35a, Trbovlje.
Od njega se bomo poslovili v sredo, 06.03.2024 ob 12:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot ga bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 10:00 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrla je naša draga
GABRIJELA LAZNIK,
rojena 30.12.1937, stanujoča Brdce 18, Dol pri Hrastniku.
Na zadnjo pot jo bomo pospremili v sredo, 06.03.2024 ob 15:00 na pokopališču Dol pri Hrastniku. Žara bo na dan pogreba v mrliški vežici A, od 13:00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrl je naš dragi
ZVONIMIR - TOŠO LANIŠNIK
rojen 29.11.1948, stanujoč Jenkova ulica 17, Slovenska Bistrica.
Od njega se bomo poslovili v četrtek, 07.03.2024 ob 12:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot ga bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 10:00 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrla je naša draga
KATJA PETEK
rojena 21.12.1974, stanujoča Prapreče - del 14 B, Trbovlje.
Od nje se bomo poslovili v četrtek, 07.03.2024 ob 16:00 na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 14:00 dalje v tamkajšnji poslovilni vežici št. 2.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
BRONISLAVA JURGAN
rojena 17.9.1939, stanujoča Kešetovo 1, Trbovlje.
Od nje se bomo poslovili v ponedeljek, 11.03.2024 ob 12:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot jo bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 11:00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega moža, očeta in ata
MARJANA BERNOTA
rojenega 01.06.1947, stanujočega Potoška vas 31, Zagorje ob Savi,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Hvala tudi pogrebni službi Komunala Zagorje, govornici ga. Marinki, župniku Janiju za opravljen obred ter pevcema Franju in Marini.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega
ANDREJA ŽNIDARJA
rojenega 14.05.1942, stanujočega Polje 5, Zagorje ob Savi,
se želimo iskreno zahvaliti vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem in sodelavcem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Posebna zahvala osebju Internega oddelka Splošne bolnišnice Trbovlje, gospodu župniku za lep obred, pogrebni službi Komunala Zagorje za organizacijo, pevskemu zboru Loški glas za petje, trobentaču za odigrano žalostinko, cvetličarni Lenarčič ter ga. Pegan in g. Garantiniju za poslovilne besede.
Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega brata, strica
DAMJANA PETKA
rojenega 27.10.1976, stanujočega Kidričeva 4 B, Zagorje ob Savi,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče. Hvala tudi pogrebni službi Komunala Zagorje, gasilcem PGD Zagorje mesto, podjetju ELNET in vsem njegovim iz FEJS PABA.
Žalujoča sestra Sabina in nečak Gašper
© 2009 - 2024 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani