Iskanje:
Umrl je naš dragi
ANZELM POTRBIN
rojen 06.09.1945, stanujoč Gimnazijska cesta 15b, Trbovlje.
Od njega se bomo poslovili v četrtek, 22.08.2019 ob 15:30 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot ga bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 12:00 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrla je naša draga
ANICA PERME
rojena 18.06.1926, stanujoča Cesta Tončke Čeč 61, Trbovlje.
Od nje se bomo poslovili v petek, 23.08.2019 ob 11:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot jo bomo pospremili iz vežice 1,ki bo odprta od 9:00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, dedija, brata in strica
STANKA TOPLAKA
rojen 29.09.1939, stanujoč Cesta Borisa Kidriča 13 Zagorje, nazadnje oskrbovanec doma starejših občanov Izlake,
se zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti, darovali cvetje in sveče, izrekli sožalje in nas tolažili v teh težkih trenutkih.
Hvala pogrebnemu zavodu Komunala Zagorje za pomoč pri organizaciji, pevcem Loški glas za zapete pesmi, trobentaču za odigrano tišino, Rudarskemu društvu za častno stražo in prapor, gasilcem iz Polšnika in ga. Pegan za poslovilne besede.
Še enkrat hvala vsem in vsakemu posebej.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob boleči, nenadni izgubi dragega moža, atija, ata in brata
STANISLAVA MARSA
rojenega 20.04.1944, stanujoč Polje 23, Zagorje ob Savi,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem in prijateljem, ki ste nam izrekli ustna in pisna sožalja, nas tolažili v teh težkih trenutkih, darovali cvetje in sveče ter ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.
Hvala dr. Erni Sajovic in ekipi NMP, sosedom, pogrebni službi Komunala Zagorje za pomoč pri organizaciji pogreba, gospodu župniku, pevcem Loški glas in trobentaču Srečku Sušniku.
Še enkrat hvala vsem in vsakemu posebej.
Žalujoči: vsi njegovi.
© 2009 - 2019 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani