Iskanje:
Umrl je naš dragi
ANDREJ PROJIČ,
rojen 13.02.1955, stanujoč Podkraj 71, Hrastnik.
Na zadnjo pot ga bomo pospremili v četrtek, 27.06.2024 ob 14:00 na pokopališču Dol pri Hrastniku. Žara bo na dan pogreba v mrliški vežici B od 13:00 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrla je naša draga
ANGELA RAMŠAK
rojena 28.08.1931, stanujoča Cesta 15. aprila 6, Kisovec.
Od nje se bomo poslovili v četrtek, 27.06.2024 ob 14:00 na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 09:00 dalje v tamkajšnji poslovilni vežici št. 2. Maša zadušnica bo po pogrebu v župnijski cerkvi Marijinega brezmadežnega srca, na Lokah v Kisovcu.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
TEREZIJA BASTIČ,
rojena 05.09.1933, stanujoča Brdce 17, Dol pri Hrastniku.
Na zadnjo pot jo bomo pospremili v četrtek, 27.06.2024 ob 15:00 na pokopališču Dol pri Hrastniku. Žara bo na dan pogreba v mrliški vežici A od 13:00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi drage mame
ANTONIJE LEBAR - TONČKE
rojene 04.01.1937, stanujoče Zgornje Izlake 12, Izlake,
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in vsem, ki ste se ji poklonili in jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti. Hvala g. župniku za obred, gasilskemu društvu PGD Izlake, pevcem iz Polšnika in pogrebni službi komunale Zagorje.
Še enkrat hvala vsem in vsakemu posebej.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega moža, očeta in dedka
MATJAŽA PIŠKURJA,
rojenega leta 1944 iz Trbovelj.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, dolgoletnim prijateljem, sosedom, sodelavcem in znancem za izrečena sožalja, besede tolažbe in podarjeno cvetje.
Zahvala Zvezi Veteranov vojne za Slovenijo in gospodu Iztoku Bastiču, Enoti za protokol Slovenske vojske, Zvezi častnikov Slovenije, potapljačem DPD Trbovlje ter govorcema gospodu Božu Majcnu, gospodu Alešu Guliču za izrečene besede slovesa in izvajalcu Pogrebnemu zavodu Trbovlje ter vsem tistim, ki so Matjaža pospremili na njegovi zadnji poti.
Vsa toplina in ljubezen njegovega srca bosta ostala vedno z nami.
Žalujoči: žena Breda, sin Luka in hčerka Katja z družinama.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi ljubljene žene, mamice, babice, sestre, prijateljice
IVANKE PRISTAV
(1961 - 2024)
Se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem za izrečena sožalja in tolažilne besede ter vso podporo ob izgubi naše ljubljene Ivanke. Hvala za podarjene sveče in cvetje.
Iskrena hvala tudi medicinskemu osebju Internega oddelka Splošne bolnišnice Trbovlje za podporo in lajšanje bolečin. Zahvala tudi zdravnici dr. Štendler ter patronažni službi Trbovlje.

Iskrena hvala vsem, ki ste se od nje poslovili in prehodili z njo zadnjo pot k večnemu počitku.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, dedka in pradedka
ŠTEFANA MARCIUŠA
rojenega 01.06.1949, stanujočega Orehovica 7, Izlake,
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče. Hvala g. župniku za opravljen obred, pevcem iz Polšnika, trobentaču g. Bovhanu in pogrebni službi komunale Zagorje.
Še enkrat hvala vsem in vsakemu posebej.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage
MARIJE ŠPITALER
rojeni 6.11.1932, stanujoči Dom in vrt 23, Trbovlje,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, sodelavcem in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje ter spremstvo na njeni zadnji poti.
Hvala gospodu duhovniku za lepo opravljen obred.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi drage mame
IVANKE LIPIČNIK
rojene 17.04.1940
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste sočustvovali z nami, za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega
ANTONA NAGLIČA,
rojenega 4.2.1945, stanujočega Majcenova cesta 17a, Trbovlje.
Se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče ter spremstvo na njegovi zadnji poti. Zahvala tudi Cerkvenemu pevskemu zboru in duhovnikoma g. Janezu in g. Gregorju za opravljen obred.
Žalujoči: vsi njegovi.
© 2009 - 2024 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani