Iskanje:
Umrl je naš dragi
ANDREJ GRIČAR,
rojen 23.03.1960, Kolonija 1. maja 26, Trbovlje.
Na zadnjo pot ga bomo pospremili v sredo, 06.07.2022 ob 14:00 na pokopališču Dol pri Hrastniku. Žara bo na dan pogreba v mrliški vežici B, od 10:00 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrla je naša draga
FRANČIŠKA LOKOVŠEK,
rojena 03.02.1943, stanujoča Turje 18a, Dol pri Hrastniku.
Na zadnjo pot jo bomo pospremili v sredo, 06.07.2022 ob 16:00 na pokopališču v Turju. Žara bo na dan pogreba v mrliški vežici A, na pokopališču Dol pri Hrastniku, in sicer od 14:00 do 15:45.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
ANTONIJA SLUGA ALEŠNIK
rojena 17.1.1945, stanujoča Grajska ulica 3, Zagorje ob Savi.
Od nje se bomo poslovili v petek, 08.07.2022 ob 15:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot jo bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 12:00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
SLAVICA TRNINIĆ
rojena 28.06.1961, stanujoča Podvine 33, Zagorje ob Savi.
Od nje se bomo poslovili v petek, 08.07.2022 ob 17:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 11:00 dalje v poslovilni vežici št. 2, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njeni.
Zdaj se spočij izmučeno srce, zdaj se spočijte zdelane roke. Zaprte so utrujene oči, le moja drobna lučka še brli. (S. Makarovič)

Umrl je naš dragi
JOŽEF MIKLAVČIČ
rojen 27.01.1943, stanujoč Polje 21, Zagorje ob Savi.
Od njega se bomo poslovili v ponedeljek, 11.07.2022 ob 16:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 11:000 dalje v poslovilni vežici št. 2, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Niso dnevi, ki so minili, temveč dnevi, ki smo si jih zapomnili...
Ob boleči izgubi dragega moža, očeta in dedka
MIROTA PROŠTA
rojenega 1.1.1956, stanujočega Bevško 7, Trbovlje.
Se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečena sožalja, besede tolažbe ter za podarjeno cvetje in sveče. Zahvala tudi kvartetu Oljka, trobentaču in Pogrebnemu zavodu Trbovlje za organizacijo.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, starega ata in pradedka
LEONA GROŠLJA
rojenega 5.4.1941, stanujoč Izlake 8, Izlake.
Iskreno se zahvaljujemo za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Zahvala tudi vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
»Zložil je krila, se skril vanje
in se naslonil na rob neba.
Zdaj sanja angelske sanje.
Nanj pada zlata tema.«
(Tone Pavček)
Ob nepričakovani in boleči izgubi našega ljubega moža, očija in ata
ANDREJA JURJEVCA,
rojenega 26. 11. 1949, stanujočega v Kostrevnici 2, Izlake,
se iskreno zahvaljujemo vsem reševalcem in gasilcem, ki so se borili za njegovo življenje, svojcem, sosedom in prijateljem za vso pomoč in tolažbo ter podarjeno cvetje, sveče in darove, vsem pevcem za občuteno petje, župniku za lepo opravljen obred, Mariji za tankočutno prebran govor in ansamblu Okrogli muzikanti za zaigranega Pastirčka.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob slovesu naše mame
STANKE POGRAJC
rojene 01.05.1940, stanujoče Dolenja vas 29, Zagorje ob Savi,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste nam izrekli sožalje in besede tolažbe v težkih trenutkih. Hvala vsem za podarjeno cvetje in sveče. Hvala za darove za maše. Hvala duhovnikom Antonu Dobrovoljcu, Stanku Štefaniču, Tomažu Prelovšku, dr. Alojzu Snoju, hvala domačemu župniku Janiju Maksimiljanu Tušaku za lepo opravljen obred. Iskrena hvala Slovenskemu oktetu za odpete pesmi. Hvala vsem, ki jo boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Ob slovesu našega dragega ata
Janeza FORTE
iz Kleka nad Trbovljami (3.5.1932 - 1.7.2022),
se svojci zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, sodelavcem in župljanom, ki ste nam izrekli sožalje, besede tolažbe, darovali za maše in v dober namen ter cvetje in sveče.
Hvala župniku Tomažu in pevcem župnijskega pevskega zbora sv. Martina. Zahvaljujemo se gasilcem za zadnji pozdrav. Zahvala tudi osebju pogrebnega zavoda.
Žalujoči: sin Viki in hčerka Janja z družinama.
© 2009 - 2022 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani