Iskanje:
Umrla je naša draga
MARIJA POTOKAR
rojena 20.02.1925, stanujoča Marnova ul. 5, Zagorje, nazadnje v Domu upokojencev Franca Salamona Trbovlje.
Od nje se bomo poslovili v najožjem družinskem krogu.
V dobro vseh Vas svojci vljudno prosimo, da se od nje poslovite v mislih in se hvaležno odpovedujemo cvetju, svečam in pisnim sožaljem.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
MARJANA TRATAR
rojena 29.01.1951, stanujoča Ul.1.junija 34, Trbovlje.
Od nje se bomo poslovili v ponedeljek, 06.04.2020 ob 12:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot jo bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 11:00 dalje.
Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njeni.
Dober, plemenit človek, ki je z nami živel, nam ne more biti odvzet,
kajti v našem srcu je zapustil svetlo sled svoje dobrote in plemenitosti.
(Thomas Carlyle)
ZAHVALA

Ob nenadomestljivi izgubi moža, ateka in ata
MARINA URBANCA,
se iskreno zahvaljujemo g. županu, Marku Funklu, za odprtje e žalne knjige, izrečeno sožalje ter vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in bivšim sodelavcem, ki so vpisali poslovilne misli v e žalno knjigo.
Žalujoči: Družina Urbanc.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega moža, brata in dedota
FRANCIJA KRALJA
rojenega 5.9.1928, stanujočega Opekarna 20a, Trbovlje,
se iskreno zahvaljujem osebju internega in negovalnega oddelka SBT , ki ste ga negovali in mu lajšali bolečine. Iskrena hvala tudi vsem ljudem, ki ste mi v teh težkih trenutkih stali ob strani, me bodrili in mi izrekli sožalje. Posebej se zahvaljujem vsem, ki ste bili del njegovega življenja, del njegove življenjske poti in del trenutka zadnje poti, ko smo se od njega poslovili.
žena Justi
© 2009 - 2020 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani