Iskanje:
Umrl je naš dragi
DUŠAN LAVRINŠEK
rojen 03.11.1956, Ul.Sallaumines 3, Trbovlje.
Od njega se bomo poslovili v petek, 26.02.2021 ob 11:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot ga bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 9:00 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrla je naša draga
LJUDMILA ZIDAR
rojena 24.11.1939, stanujoča Polje 8, Zagorje ob Savi.
Od nje se bomo poslovili v ožjem družinskem krogu v soboto, 27.02.2021 ob 12:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 10:00 dalje v avli poslovilnega objekta, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njeni.
Je čas, ki da,
je čas, ki vzame,
pravijo, je čas, ki celi rane,
in je čas, ki nikdar ne mine,
ko zasanjaš se v spomine.

Umlra je naša draga
ROZALIJA-ZALKA GOŠTE
rojena 29.10.1934, stanujoča Trg Pohorskega bataljona 8, Kisovec.
Od nje se bomo poslovili v ožjem družinskem krogu v ponedeljek, 01.03.2021 ob 12:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 10:00 dalje v avli poslovilnega objekta, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: Rajka in Nuša z družinama
Umrla je naša draga
FRANČIŠKA KELLNER,
rojena 11.01.1935, stanujoča Partizanska cesta 20, Dol pri Hrastniku.
Na zadnjo pot jo bomo pospremili v torek, 02.03.2021 ob 14:00 na pokopališču Dol pri Hrastniku, v ožjem družinskem krogu. Žara bo na dan pogreba v mrliški vežici B, od 12:00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega
PAVELŠEK ALOJZA
rojenega 10.08.1942, stanujočega Cesta Tončke Čeč 41a, Trbovlje.
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste nam ob težkih trenutkih stali ob strani, nam izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče in ga pospremili na zadnjo pot.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage
SLAVKE HACIN
rojene 21.08.1950, stanujoče Vreskovo 23, Trbovlje.
Se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom za vsa izrečena sožalja, poklon, darovano cvetje in sveče ter spremstvo na njeni zadnji poti.
Žalujoči: vsi njeni.
© 2009 - 2021 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani