Iskanje:
Umrl je naš dragi
ALOJZ SERŠA
rojen 17.06.1931, stanujoč Keršičeva cesta 29, Trbovlje.
Od njega se bomo poslovili v ponedeljek, 21.01.2019 ob 13:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot ga bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 9:00 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrl je naš dragi
FRANC JAGER
rojen 08.11.1941, stanujoč Čeče - del 15, Trbovlje.
Od njega se bomo poslovili v ponedeljek, 21.01.2019 ob 15:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot ga bomo pospremili iz vežice 2, ki bo odprta od 10:00 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrl je naš dragi
FERDINAND ŠTENDLER
rojen 20.05.1933, stanujoč Podlipovica 40, Izlake, nazadnje oskrbovanec doma starejših občanov Izlake.
Od njega se bomo poslovili v torek, 22.01.2019 ob 16:00 z mašo zadušnico in pogrebom na pokopališču v Podlipovici. Žara bo na dan pogreba od 13:30 dalje v poslovilni vežici, na pokopališču Izlake. Odhod iz poslovilne vežice Izlake ob 15:45, na pokopališče v Podlipovico.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrl je naš dragi
PETER OBLAK
rojen 25.09.1973, stanujoč Zavrh 41, 2232 Voličina.
Na zadnjo pot ga bomo pospremili v sredo, 23.01.2019 ob 15:30 na pokopališču Dol pri Hrastniku. Žara bo na dan pogreba v mrliški vežici B, do 14:00 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ni smrt tisto, kar nas loči. In življenje ni, kar druži nas. So vezi močnejše. Brez pomena zanje so razdalje, kraj in čas.
(Mila Kačič)
Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta in dedka
AVGUSTA ČEKADA
rojenega 24.05.1951, stanujočega Sallaumines 9a, Trbovlje.
Se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem, ki ste bili z nami v teh težkih trenutkih. Hvala vsem, ki ste ga še zadnjič obiskali v poslovilni vežici ter darovali cvetje in sveče.
Posebej se zahvaljujemo dr. Tadeji Jelenko in osebju internega oddelka Splošne Bolnišnice Trbovlje za vso skrb ob njegovi bolezni.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Kogar imaš rad, nikoli ne umre, le daleč, daleč je...
Ob boleči izgubi našega dragega
SAMA BECA
rojenega 24.09.1958, stanujočega Nasipi 23, Trbovlje.
Se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, in znancem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti ter darovali cvetje in sveče. Hvala dr. Mojci Štendler, Patronažni in Reševalni službi ZD Trbovlje za vso pomoč in lajšanje bolečin. Hvala župniku za opravljen obred slovesa, trobentaču za odigrano žalostinko in kolektivu Pogrebne službe Trbovlje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina,
ki močno boli.
(T. Pavček)
ZAHVALA

Ob izgubi našega dragega
FRANCA ZUPANCA
rojenega 20.10.1946, stanujočega Selo pri Zagorju 41, Zagorje ob Savi,
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti, darovali sveče in nam izrekli sožalje.
Hvala tudi pogrebni službi in sodelavcem na Komunali Zagorje.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi moža in očija
MIRKA BENKA
rojenega 28.07.1950, stanujočega Cesta 9. avgusta 85, Zagorje ob Savi,
se iskreno zahvaljujemo dr. Romanu Kralju, gastro-onkološki kliniki Ljubljana, ter osebju internernega oddelka bolnice Trbovlje za lajšanje bolečin ob bolezni. Zahvaljujemo se vsem za izrečena sožalja, cvetje in sveče. Hvala tudi Srečku Sušniku za lepo zaigrani žalostinki.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Zaman je bil tvoj boj
zaman svi dnevi tvojega trpljenja,
bolezen je bila
močnejša od življenja.
Ob izgubi našega dragega očeta
ALOJZA PIKLJA
rojenega 14.06.1939, stanujočega Jesenovo 36, Čemšenik,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče ter spremstvo na njegovi zadnji poti, gospodu župniku za opravljen obred, gospe Hribar za prebrani govor, gospodu Franju Osetu za zapete pesmi. Hvala tudi zdravstvenemu osebju Splošne bolnice Trbovlje za lajšanje bolečin v zadnjih dneh in negovalkam Doma starejših občanov Izlake za nego na domu. Hvala tudi delavcem pogrebnega zavoda Zagorje. Še enkrat vsem iskrena hvala.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi drage mame
JUSTE POZNIČ
rojene 07.06.1929, stanujoče Ulica Sallaumines 3b, Trbovlje.
Se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom, ki ste se ji poklonili in jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala lepa tudi domu Franc Salomon, enota Prebold, za nego in skrb v času njene bolezni. Zahvala tudi godbi in gospodu župniku za opravljen obred ter kolektivu Pogrebne službe Trbovlje.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
OB IZGUBI DRAGE MAME, BABICE, PRABABICE
ERIKE KOSTANJŠEK
rojene 23.3.1942, stanujoče Keršičeva cesta 21, Trbovlje.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za darovano cvetje in sveče, za izrečena sožalja ter spremstvo k mirnemu počitku.
Ravno tako se zahvaljujemo intenzivnemu in negovalnemu oddelku SB Trbovlje, pogrebnemu zavodu za lepo opravljen obred, pevcem in trobentaču za odpete in odigrano žalostinke.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
OB BOLEČI IZGUBI
SUZANE KOŠIR
rojene 4.1.1979, stanujoče Trg revolucije 2a, Trbovlje,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti, ter vaše darovano cvetje in sveče. Zahvala vsem za tople besede, podporo in ker ste bili tam, za njo in nas.
Žalujoči: vsi njeni.
© 2009 - 2019 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani