Iskanje:
Umrla je naša draga
SONJA REPOVŽ
rojena 12.10.1932, stanujoča Cesta zmage 34, Zagorje ob Savi.
Od nje se bomo poslovili v ponedeljek, 28.09.2020 ob 16:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 11:00 dalje v avli poslovilnega objekta, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
MIROSLAVA FABJAN
rojena 23.08.1937, stanujoča Bevško 50, Trbovlje.
Od nje se bomo poslovili v ponedeljek, 28.09.2020 ob 16:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot jo bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 12:00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
MAJDA IVŠEK
rojena 06.08.1929, stanujoča Kolonija 1. Maja 17, Trbovlje.
Od nje se bomo poslovili v sredo, 30.09.2020 ob 16:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot jo bomo pospremili iz vežice 2, ki bo odprta od 14:00 dalje.

Pogreb bo potekal v ožjem družinskem krogu.

Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
IVANKA ROZMAN
rojena 20.09.1957, stanujoča Kolovrat 25, Izlake.
Od nje se bomo poslovili v četrtek, 01.10.2020 ob 16:00 z mašo zadušnico v župnijski cerkvi sv. Lovrenca in pogrebom, na pokopališču v Kolovratu. Žara bo na dan pogreba od 09:00 dalje do pogreba, na svojem domu v Kolovratu.
Odhod iz domače hiše ob 15:45.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
BARBARA ŽELEZNIK
rojena 01.10.1938, stanujoča Kolonija 1. Maja 21, Trbovlje.
Od nje se bomo poslovili v petek, 02.10.2020 ob 13:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot jo bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 11:00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
Ne jokajte ob mojem grobu,
le tiho k njemu pristopite,
pomislite, kako trpel sem,
in večni mir mi zaželite.
ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta in dedka
VIKTORJA DROLCA
rojenega 23.03.1941, stanujočega Polje 26, Zagorje ob Savi,
se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za vas stisk roke, izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče, denarno pomoč in svete maše. Zahvaljujemo se tudi gospodu župniku Alojzu Snoju za lepo opravljen obred, duetu Franju in Marini za lepo odpete pesmi, Mateju Bovhanu za lepo zaigrani žalostinki na trobenti, pogrebni službi komunale Zagorje za pripravo in organizacijo pogreba in vsem, ki ste ga poznali.
Hvala še enkrat vsem, ki ste našega dragega Viktorja pospremili na njegovi zadnji poti.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob nenadni in boleči izgubi našega očeta in dedka
DRAGOTINA ROBIČA
rojenega 15.10.1936, stanujočega Farčnikova kol. 16, Zagorje,
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom, zancem, pohodnikom, za vsak stisk roke in izrečene tolažilne besede. Hvala za darovano cvetje, sveče, ter spremstvo na njegovi zadnji poti. Verjamemo, da bodo spomini nanj še dolgo otali živi.
Posebna zahvala gre Lovski družini Zagorje za izvedbo lovskega pogreba, Lovskemu pevskemu zboru in kvartetu DGT za zapete pesmi in zaigrane žalostinke ter ga. Saši za ubeseditev naših čustev.
Še enkrat hvala vsem tistim, ki ga boste vedno nosili v srcu.
Žalujoči: vsi njegovi.
© 2009 - 2020 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani