Iskanje:
Umrla je naša draga
NATALIJA HAUPTMAN
rojena 14.10.1944, stanujoča Čeče del 37a, Trbovlje.
Od nje se bomo poslovili v ponedeljek, 12.04.2021 ob 13:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot jo bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 11:00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
PAVLINA PODMENIK,
rojena 02.01.1931, stanujoča Krištandol 2a, Dol pri Hrastniku.
Na zadnjo pot jo bomo pospremili v torek, 13.04.2021 ob 14:00 na pokopališču Dol pri Hrastniku, v ožjem družinskem krogu. Žara bo na dan pogreba v mrliški vežici B, od 12.00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,
a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.

(J.W.Goethe)
ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, ata, brata
STANISLAVA KORIMŠKA
rojenega 23.03.1939, stanujočega Farčnikova kolonija 74, Zagorje ob Savi,
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste mislili na nas v teh težkih trenutkih, izrekli sožalje in izraze sočutja, darovali cvetje in sveče.

Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala.
Družina Korimšek
Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.
ZAHVALA

Ob nenadni izgubi dragega očeta, dedka, brata in strica
FRANČIŠKA ODLAZKA
rojenega 27.09.1930, stanujočega Podkum 18, Podkum,
se iskreno zahvaljujemo za vsa pisna in ustna izrečena sožalja, darovane sveče, cvetje in mašne namene. Zahvala njegovi osebni zdravnici dr. Nini Pokorn in patronažni službi ZD Zagorje, gasilcem PGD Podkum, sosedu Antonu Fele, pogrebni službi komunale Zagorje, župniku za opravljen obred, trobentaču za odigrane pesmi ter govorcema za poslovilne besede.
Hvala tudi vsem neimenovanim, ki ste nam kakorkoli pomagali in stali ob strani ter ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega
JANEŽIČ ALOJZA
rojenega 13.07.1940, stanujočega Novi dom 64, Trbovlje.
Se iskreno zahvaljujemo vsem, ki v teh težkih trenutkih sočustvujete z nami. Hvala vam za tople besede tolažbe, darovane sveče, cvetje, sveto mašo ter poklon in spremstvo na njegovi zadnji poti. Hvala g. župniku za opravljen obred.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob izgubi drage mame, babice in prababice
FANČI SENIČAR
roj.27.10.1931 stanujoče Podkraj 75, Hrastnik
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti in darovali sveče. Hvala pogrebnemu službi in pevcema Marini in Franju, seveda pa tudi prijatelju Leonu Žibertu.
Žalujoči sin Ludvik in hči Miri s partnerjema, teta Stanka, ter vsi vnuki in pravnuki
ZAHVALA
Ob izgubi dragega očeta, brata, strica, botra in dedota,
ALOJZA KLENOVŠKA,
rojenega 19.7.1939, stanujočega Studence 15, Hrastnik,
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste pisno in ustno izrekli sožalje, darovane sveče, sosedom za denarno pomoč, sodelavkam Zdravilišča Laško, ga. župniku za opravljen obred in cvetličarki Tanji.
Žalujoči: vsi njegovi- žena Olga, hči Sonja, vnuka Domen in Jure
© 2009 - 2021 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani