Iskanje:
Umrl je naš dragi
RUDOLF ZUPAN,
rojen 24.03.1931, stanujoč Prapretno 64, Hrastnik.
Na zadnjo pot ga bomo pospremili v ponedeljek, 20.05.2019 ob 16:00 na pokopališču Dol pri Hrastniku. Žara bo na dan pogreba v mrliški vežici B, od 14:00 ure dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrla je naša draga
REGINA HERCOG
rojena 02.07.1943, stanujoča Novi dom 33a, Trbovlje.
Od nje se bomo poslovili v ponedeljek, 20.05.2019 ob 16:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot jo bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 12:00 dalje.
Svojci hvaležno odklanjamo cvetje in sveče v korist VDC Zagorje na TRR 01100-6030307770 s pripisom namesto sveč.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrl je naš dragi
MATEK JANEZ,
rojen 10.12.1942, stanujoč Trg borcev NOB 17, Dol pri Hrastniku.
Na zadnjo pot ga bomo pospremili v ponedeljek, 20.05.2019 ob 17:00 na pokopališču Dol pri Hrastniku. Žara bo na dan pogreba v mrliški vežici A, od 11:00 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrla je naša draga
PAVLA SOVRE,
rojena 17.05.1935, stanujoča Studence 11, Hrastnik.
Na zadnjo pot jo bomo pospremili v torek, 21.05.2019 ob 12:00 na pokopališču Dol pri Hrastniku. Žara bo na dan pogreba v mrliški vežici B od 10:00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi drage
TEREZIJE VODENIK
rojene 19.09.1934, stanujoče Borovak pri Podkumu 12, Podkum,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem ter vsem, ki ste se ji poklonili in jo pospremili njeni zadnji poti.
Zahvaljujemo se tudi župniku za obred in pevcem, posebna zahvala dr. Francu Novaku in njegovem zdravniškem osebju, Pošti Zagorje, ŠD Podkum in ostalim za podarjeno cvetje in sveče.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega moža, očeta in ata
MILOŠA SKRINJARJA
rojenega 14.09.1940, stanujočega Cesta Otona Zupančiča 13, Zagorje ob Savi,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovane sveče in cvetje ter vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.
Žalujoči: vsi njegovi.
" Na drugi strani tega sveta je svetla božja roka, ki nas ljubi."
ZAHVALA

In v to božjo svetlobo je odšel
STANKO KAJBIČ
rojen 24.10.1940, stanujoč Cesta 9. avgusta 71, Zagorje ob Savi.
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti, zanj molili, z nami sočustvovali in nam izrazili sožalje, darovali za maše, obnovo cerkve, cvetje in sveče. Iz srca se zahvaljujemo župniku Janiju Tušaku in somaševalcem za opravljeno mašo zadušnico in pogrebno slovesnost. Toplo zahvalo izrekamo organistki Tini in cerkvenim pevcem, Zagorskemu oktetu ter Gregorju za zapete in odigrane pesmi.
Z globoko hvaležnostjo v srcu: Vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega
RUDIJA PRAŠNIKARJA
rojenega 27.10.1949, stanujočega Partizanska cesta 44a, Trbovlje.
Iskrena hvala vsem in vsakemu posebej za izrečeno sožalje, darovane sveče in cvetje ter spremstvo na njegovi zadnji poti.
Žalujoči: vsi njegovi.
© 2009 - 2019 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani