Iskanje:
Umrla je naša draga
FRANČIŠKA BAŠ
rojena 13.10.1925, stanujoča Čolnišče 31, Zagorje ob Savi.
Od nje se bomo poslovili v sredo, 08.07.2020 ob 15:00 z mašo zadušnico v župnijski cerkvi sv. Petra in Pavla in pogrebom ob 16:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 10:00 dalje v poslovilni vežici št. 2, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrl je naš dragi
PRAŠNIKAR IVAN,
rojen 18.06.1936, stanujoč Pot Hameršak Emila 14, Dol pri Hrastniku.
Na zadnjo pot ga bomo pospremili v sredo, 08.07.2020 ob 16:00 na pokopališču Dol pri Hrastniku. Žara bo na dan pogreba v mrliški vežici B, od 14: 00 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrla je naša draga
DANILA JELEN
rojena 15.03.1961, stanujoča Dom in vrt 20a, Trbovlje.
Od nje se bomo poslovili v četrtek, 09.07.2020 ob 16:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot jo bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 13:00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrl je naš dragi
PAVEL POTOKAR
rojen 01.07.1927, stanujoč Marnova ulica 5, Zagorje ob Savi.
Od njega se bomo poslovili v četrtek, 09.07.2020 ob 18:00 na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 17:00 dalje v avli poslovilnega objekta.
Žalujoči: vsi njegovi
Umrl je naš dragi
BEZGOVŠEK JOŽE,
rojen 18.04.1929, stanujoč Cesta 1. maja 44, Hrastnik.
Na zadnjo pot ga bomo pospremili v petek, 10.07.2020 ob 13:00 na pokopališču Dol pri Hrastniku, v ožjem družinskem krogu. Žara bo na dan pogreba v mrliški vežici B, od 11:00 do 12:00 ure.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrl je naš dragi
ALBERT TOMŠE
rojen 08.09.1942, stanujoč Opekarna 18, Trbovlje.
Od njega se bomo poslovili v petek, 10.07.2020 ob 16:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot ga bomo pospremili iz vežice 2, ki bo odprta od 15:00 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Srce je zastalo, dih je zastal
a na njega spomin bo večno ostal.

Umrl je naš dragi
MARTIN LAMPER
rojen 10.10.1959, stanujoč Čeče-del 37, Trbovlje.
Od njega se bomo poslovili v petek, 10.07.2020 ob 16:30 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot ga bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 14:00 dalje.
Svojci hvaležno odklanjamo cvetje in sveče.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob izgubi očeta
ALOJZA SAJOVICA
rojenega 11.12.1927, stanujočega Cesta zmage 30, Zagorje ob Savi,
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste se mu poklonili, ga pospremili na zadnji poti, darovali sveče in izrekli sožalja. Zahvaljujemo se pogrebni službi Komunale Zagorje, posebna zahvala župniku za opravljen obred, pevcem za odpete pesmi.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage
MATILDE RAZPOTNIK
rojene 07.01.1934, stanujoče Cesta 20. julija 26, Zagorje ob Savi,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in svete maše.
Iskrena hvala PGD ZAGORJE MESTO, OOZ ZAGORJE, AMD ZAGORJE, cvetličarni SEPRO, gospodu župniku za darovano mašo zadušnico in opravljen obred, pevcem za lepo odpete pesmi, trobentaču g. Bovhanu, ter pogrebni službi Komunale Zagorje za organizacijo in izvedbo pogreba.
Vsi njeni
ZAHVALA
Kogar imaš rad, nikoli ne umre...
le daleč, daleč je...
Ob boleči izgubi našega
BORISA KOVAČA
rojenega 14.5.1961, stanujočega Šuštarjeva kolonija 25, Trbovlje,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, rudarski straži in znancem, ki ste sočustvovali z nami, izrazili sožalje, darovali sveče, cvetje ter ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi
JULIJA PLANTANA
rojenega 5.4.1950, stanujočega Globušak 28, Trbovlje,
se zahvaljujemo vsem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče. Hvala tudi Lovski družini Trbovlje in Združenju slovenskih častnikov Trbovlje.
Darinka, Simona, Saša.
© 2009 - 2020 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani