Iskanje:
ZAHVALA
Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala da prideš ti.
Sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.
(S. Gregorčič)
Ob boleči izgubi naše drage mame, babice, prababice, tete
GIZELE POCIECHA
rojene 22.11.1928, stanujoče Trg svobode 2, Trbovlje,
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti in ji za časa njenega življenja izkazovali naklonjenost in pozornost.
Hvala za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Iskreno se zahvaljujemo tudi osebju DUFS Trbovlje, kjer ste lepo skrbeli zanjo in ji lajšali najtežje trenutke.
Z žalostjo v srcu vsi njeni.
ZAHVALA
Ob izgubi dragega brata, strica, svaka in partnerja
VILJEMA VRTOVŠKA
rojen 01.12.1957, stanujoč Plesko 10, Hrastnik
se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom za izrečena sožalja, sveče in cvetje. Posebno se zahvaljujemo GD Prapretno, PIGD TET, GD Hrastnik Mesto in GD Trbovlje za pogrebni sprevod ter gospodu Pavlu Nemetu za poslovilni govor.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage mame, babice, prababice, sestre, tete
JOŽEFE JUVAN
rojene 22.03.1926, stanujoče Selo pri Zagorju 37, Zagorje,
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v najtežjih trenutkih stali ob strani. Zahvaljujemo se za tolažilne in iskrene besede, za darovane sveče in cvetje.
Hvala vsem, ki ste našo drago mamo pospremili na zadnji poti.
Žalujoči: vsi njeni, ki smo jo imeli neizmerno radi.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage mamice, sestre in tete
MARICE KOTAR
rojene 23.11.1954, stanujoče Cesta zmage 14, Zagorje ob Savi,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, tolažilne besede, podarjene sveče in cvetje. Posebna zahvala zagorskima VDC in CSD za vso pomoč in izrečeno sožalje.
Še enkrat hvala vsem, ki ste kakorkoli pomagali v teh težkih trenutkih, pa vas nismo omenili.
Žalujoči: vsi njeni.
© 2009 - 2017 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani