Iskanje:
Umrl je naš dragi
BOJAN BORŠTNAR
rojen 23.02.1965, stanujoč Ostenk 18, Trbovlje.
Od njega se bomo poslovili v sredo, 29.01.2020 ob 15:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot ga bomo pospremili iz vežice 2, ki bo odprta od 12:00 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrl je naš dragi
FERDINAND DRNOVŠEK
rojen 11.01.1951, stanujoč Trg Pohorskega bataljona 23, Kisovec.
Od njega se bomo poslovili v četrtek, 30.01.2020 ob 13:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 09:00 dalje v poslovilni vežici št. 1, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrla je naša draga
FRANČIŠKA REBERNAK
rojena 03.12.1939, stanujoča Trg Pohorskega bataljona 6, Kisovec.
Od nje se bomo poslovili v četrtek, 30.01.2020 ob 16:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 10:00 dalje v poslovilni vežici št. 3, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrl je naš dragi
ALOJZIJ PODLESNIK
rojen 30.06.1936, stanujoč Savinjska cesta 1, Trbovlje.
Od njega se bomo poslovili v petek, 31.01.2020 ob 12:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot ga bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 11:00 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrla je naša draga
IVONE GREBEN,
rojena 06.06.1933, stanujoča Pot Josipa Brinarja 8, Hrastnik.
Na zadnjo pot jo bomo pospremili v petek, 31.01.2020 ob 12:00 na pokopališču Dol pri Hrastniku. Žara bo na dan pogreba v mrliški vežici B, od 9:00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrl je naš dragi
LEOPOLD TOMC
rojen 05.09.1930, stanujoč Bevško 74, Trbovlje.
Od njega se bomo poslovili v petek, 31.01.2020 ob 13:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot ga bomo pospremili iz vežice 3, ki bo odprta od 11:00 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrl je naš dragi
LEOPOLD KOVAČ
rojen 03.01.1934, stanujoč Župa 3, Dobovec.
Od njega se bomo poslovili v petek, 31.01.2020 ob 15:30 na pokopališču Dobovec. Na zadnjo pot ga bomo pospremili iz vežice Dobovec, ki bo odprta od 9:00 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrl je naš dragi
LADISLAV URIGEL
rojen 10.08.1928, stanujoč Partizanska cesta 26, Trbovlje.
Od njega se bomo poslovili v petek, 31.01.2020 ob 15:30 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot ga bomo pospremili iz vežice 2, ki bo odprta od 12:00 dalje.

Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče v korist za svete maše in Karitas.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega
POLC ALBINA
rojenega 11.11.1928, stanujočega Majcenova cesta 9, Trbovlje,
se iskreno zahvaljujemo urgentnemu centru Trbovlje, internemu oddelku Splošne bolnišnice Trbovlje ter dr. Sotlarju za vso pomoč. Iskrena hvala tudi prijateljem, znancem, sosedom za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče ter spremstvo na njegovi zadnji poti.
Žalujoči: Majda in Urban Polc
© 2009 - 2020 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani