Iskanje:
Umrla je naša draga
MARIJA SUŠA
rojena 13.08.1922, stanujoča Trg Svobode 29, Trbovlje. Nazadnje stanujoča Cesta Borisa Kidriča 2a, Zagorje ob Savi.
Od nje se bomo poslovili v torek, 20.10.2020 ob 15:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot jo bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 13:00 dalje.

Pogreb bo potekal v družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega
FRANCA PILIHA
rojenega 16.09.1938, stanujočega Prešernova cesta 25 B, Zagorje ob Savi,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste sočustvovali z nami, izrazili sožalje, darovali sveče, cvetje in njega pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala gospodu župniku Janiju Tušku za lep obred, Saši Pegan za poslovilne besede, duetu Franju in Marini za zapete pesmi in pogrebni službi komunale Zagorje za organizacijo pogreba.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega očeta, dedka in brata
IVANA GROBINA
rojenega 14.04.1938, stanujočega Jesenovo 24, Čemšenik, nazadnje oskrbovanec Doma starejših občanov Izlake,
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče ter spremstvo na njegovi zadnji poti.
Zahvaljujemo se tudi gospodu župniku Janiju Tušku za opravljen obred, duetu Franju in Marini za lepo odpete pesmi in gospe Marinki za poslovilni govor.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob izgubi naše drage mame, babice, sestre
MARIJE RAZPOTNIK
rojene 08.10.1936, stanujoče Zabava 4, Izlake,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sodelavcem, sosedom, prijateljem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče. Posebej se zahvaljujemo internemu oddelku SB Trbovlje za strokovno zdravljenje, nego in prijaznost, gospodu župniku Janezu Mraku za mašo in obred, ga. Mariji Ribič za izrečene poslovilne besede in pogrebni službi komunale Zagorje za organizacijo pogreba.
Žalujoči: Simon z družino
ZAHVALA
Ob izgubi drage
MARIJE PAVLIČ
rojene 25.08.1942, stanujoče Rove 4, Zagorje ob Savi,
se družina iskreno zahvaljuje vsem, ki ste na kakršenkoli način počastili spomin na našo mamo.
Žalujoči: vsi njeni.
© 2009 - 2020 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani