Iskanje:
Umrl je naš dragi
MARTIN NARAGLAV
rojen 09.10.1920, stanujoč Kešetovo 6a, Trbovlje.
Od njega se bomo poslovili v torek, 16.07.2019 ob 15:30 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot ga bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 12:00 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrla je naša draga
MARIJA GOLOB,
rojena 14.02.1926, stanujoča Log 21, Hrastnik.
Od nje se bomo poslovili v torek, 16.07.2019 ob 16:00 na pokopališču Dol pri Hrastniku. Na zadnjo pot jo bomo pospremili iz vežice B.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Ob smrti našega dragega strica
JANEZA OCEPKA
krojaškega mojstra na Mlinšah
se iskreno zahvaljujemo vsem za izraze sožalja, davrovano cvetje, sveče in svete maše. Hvala dr. Romanu Kralju za zdravljenje in obiske na domu. Zahvaljujemo se patronažnim sestram ZD Zagorje, oskbovalkam doma starejših Izlake in Ireni Tomažučevi za pomoč ob smrti. Hvala pogrebni službi Komunale Zagorje in PGD Mlinše za organizacijo in izvedbo pogreba, Mariji Ribič in Mojci Garden za poslovilni govor, župniku za opravljen obred, cerkvenim pevcem iz Kolovrata, Rihardu Majcnu za odpeto Janezovo najljubšo pesem in trobentaču. Hvala vsem za spremstvu na njegovi zadnji poti.
Žalujoči: Tine, Ana, Danica, Valentin in Tomaž Kralj z družino.
ZAHVALA
Ob smrti našega dragega
ALEŠA FLISEK
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, znancem in vsem ostalim za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in lepe besede s katerimi ste nas bodrili.

Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.
Žalujoči: žena Vlasta, hči Damjana in sin Nejc z družinama.
ZAHVALA
Ob izgubi naše drage mame
ANGELE ANŽUR
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem za darovano cvetje in sveče. Posebna zahvala Zagorskemu oktetu in gospodu župniku.
Žalujoči: vsi njeni.
© 2009 - 2019 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani