Iskanje:
Umrla je naša draga
IRENA MEDVED
rojena 23.10.1955, stanujoča Ulica Sallaumines 9, Trbovlje.
Od nje se bomo poslovili v ponedeljek, 19.11.2018 ob 12:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot jo bomo pospremili iz vežice 2, ki bo odprta od 10:00 dalje.

Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrl je naš dragi
MIRKO RAJNER
rojen 23.01.1950, stanujoč Savinjska cesta 24, Trbovlje.
Od njega se bomo poslovili v ponedeljek, 19.11.2018 ob 15:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot ga bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 11:00 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrl je naš dragi
DARJAN KRŠIĆ
rojen 16.09.1983
Od njega se bomo poslovili v ponedeljek, 19.11.2018, ob 15:30 na pokopališču Dol pri Hrastniku. Na zadnjo pot ga bomo pospremili iz vežice B, ki bo odprta od 12.00 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
So.
Vsi, ki jih radi imamo,
nikdar ne umro,
le v nas se preselijo
in naprej, naprej
živijo.
So in tu ostanejo.
(J. Medvešek)
ZAHVALA

Ob izgubi drage žene, babice, mame in tašče
LJUDMILE PREK, roj. Strajnar,
stanujoče Izlake 56, Izlake,
se zahvaljujemo dežurni zdravnici Nini Pokorn, reševalcu Igorju, internemu oddelku SB Trbovlje, ga. Nadi Zupan in osebni zdravnici dr. Urški Medved. Iskrena zahvala vsem sosedom, prav posebej Zdenki Hribar, sorodnikom, vsem prijateljem in znancem, sodelavkam in sodelavcem kolektiva DSO Izlake, za vso moralno podporo, izraze sočutja, za darovano cvetje in sveče. Zahvala župniku za cerkveni obred, pogrebni službi Komunale Zagorje, cvetličarni Pegan za cvetje in govor, pevcem iz Trbovelj in g. Sušniku za odigrani žalostinki. Vsem in vsakemu posebej še enkrat hvala.
Žalujoči: vsi njeni
ZAHVALA
Ob nenadni in boleči izgubi moža, očeta in dedka
RUGELJ BRANKA
rojenega 24.04.1950, stanujočega Šuštarjeva kolonija 2, Trbovlje.
Se iz srca zahvaljujemo vsem, ki ste mu stali ob strani v času njegovega trpljenja. Zahvaljujemo se vsem in vsakemu posebej za izrečene tolažilne besede, stiske rok, darovano cvetje in sveče.

Hvala prijatelji, sorodniki, sosedje in znanci.
Hvala vsi prijatelji lovci in lovske družine, kateri ste poskrbeli, da je bila njegova zadnja pot takšna, kot bi si želel.
Žalujoči: žena Darinka ter hči Branka z družino
ZAHVALA
Kjerkoli si zdaj, naj te sreča poišče!V svetlobi naj tvoje bo bivališče! Ljubezen, ki obilno si nam jo dajal, za vedno v vseh naših srcih bo ostala.
Ob boleči nenadomestljivi izgubi dragega moža, očeta, brata, strica, soseda, prijatelja
IVANA-JANEZA LAMPERJA
rojenega 28.06.1954, stanujočega Čeče 37, Trbovlje.
Se iskreno zahvaljujemo za nesebično pomoč. Hvala vsem za izrečena sožalja, predvsem vsem sosedom, sorodnikom, prijateljem, PGD Čeče ter vsem gasilcem območne enote Zasavja. Govornici Karolini Senčar za častitljive besede ob slovesu, župniku Tomažu Šojču ter trobentaču in Javnemu Komunalnemu podjetju Trbovlje.
Hvala vsem za darovana sredstva.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Ob odhodu iz zemeljskega življenja naše drage
ANE ČOP
rojene 01.07.1932, stanujoča Ulica Prvoborcev 21, Zagorje ob Savi,
se zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem in sosedom za darovane svete maše, cvetje, sveče in za izrečena sožalja.
Hvala ZD Zagorje, Domu starejših občanov Izlake, ter bolnišnici Trbovlje. Hvala gospodu župniku, pevcem iz Polšnika in pogrebni službi Komunale Zagorje za opravljen obred. Vsem in vsakemu posebej še enkrat hvala.
Žalujoči: mož Filip in ostalo sorodstvo.
© 2009 - 2018 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani