Iskanje:
Umrla je naša draga
MARIJA SOTLAR
rojena 03.07.1922, stanujoča Potoška vas 34, Zagorje ob Savi.
Od nje se bomo poslovili v ožjem družinskem krogu v sredo, 27.01.2021 ob 10:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 09:00 dalje v poslovilni vežici št. 2, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njeni
Umrla je naša draga
ALOJZIJA SLAVI KISOVEC
rojena 28.03.1943, stanujoča Kovinarsko naselje 5a, Trbovlje.
Od nje se bomo poslovili v sredo, 27.01.2021 ob 12:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot jo bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 10:00 dalje.
Pogreb bo v družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrl je naš dragi
MIRSAD BRKIĆ
rojen 15.06.1959, stanujoč Trg revolucije 18, Trbovlje.
Od njega se bomo poslovili v sredo, 27.01.2021 ob 14:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot ga bomo pospremili iz vežice 2, ki bo odprta od 13:00 dalje.
Pogreb bo v družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrla je naša draga
JAKUPOVIĆ EMINA,
rojena 01.02.1943, stanujoča Novi log 4a, Hrastnik.
Od nje se bomo poslovili v četrtek, 28.01.2021 ob 15:00 na pokopališču Dol pri Hrastniku, v ožjem družinskem krogu. Na zadnjo pot jo bomo pospremili iz vežice B, ki bo odprta od 14:00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrl je naš dragi
FRANC BRVAR
rojen 09.07.1959, stanujoč Spodnji Šemnik 11, Kisovec.
Od njega se bomo poslovili v ožjem družinskem krogu v petek, 29.01.2021 ob 13:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 10:30 dalje v poslovilni vežici št. 2, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrla je naša draga
MARIJA MRAK
rojena 28.10.1940, stanujoča Prešernova cesta 44, Zagorje ob Savi.
Od nje se bomo poslovili v ožjem družinskem krogu v petek, 29.01.2021 ob 14:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 12:00 dalje v poslovilni vežici št. 3, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrl je naš dragi
ALOJZ GOMILAR
rojen 27.09.1947, stanujoč Čolnišče 53, Zagorje ob Savi.
Od njega se bomo poslovili v ožjem družinskem krogu v petek, 29.01.2021 ob 15:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 13:00 dalje v poslovilni vežici št. 1, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrla je naša draga
FRANČIŠKA RUPAR
rojena 15.11.1931, stanujoča Cesta Zmage 14, Zagorje ob Savi.
Od nje se bomo poslovili v petek, 29.01.2021 ob 15:30 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot jo bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 14:00 dalje.
Pogreb bo v družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrl je naš dragi
SLAVKO IZGORŠEK
rojen 14.12.1930, stanujoč Prapreče 4, Trbovlje, nazadnje prebival v Bevškem 44 C, Trbovlje.
Od njega se bomo poslovili v ožjem družinskem krogu v soboto, 30.01.2021 ob 12:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 11:00 dalje v poslovilni vežici št. 2, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrla je naša draga
NADA KUKOVICA
rojena 22.08.1952, stanujoča Dolenja vas 5, Zagorje ob Savi.
Od nje se bomo poslovili v ožjem družinskem krogu v soboto, 30.01.2021 ob 16:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 15:00 dalje v poslovilni vežici št. 1, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrl je naš dragi
JOŽE MERZEL
rojen 11.03.1969, stanujoč Keršičev hrib 4, Trbovlje.
Od njega se bomo poslovili v ponedeljek, 01.02.2021 ob 12:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot ga bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 11:00 dalje.
Pogreb bo v družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrl je naš dragi
JOŽEF MERZEL
rojen 05.02.1943, stanujoč Keršičev hrib 4, Trbovlje.
Od njega se bomo poslovili v ponedeljek, 01.02.2021 ob 12:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot ga bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 11:00 dalje.
Pogreb bo v družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrl je naš dragi
DRAGO ŽNIDARŠIČ
rojen 15.07.1954, stanujoč Klek 42, Trbovlje.
Od njega se bomo poslovili v torek, 02.02.2021 ob 14:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot ga bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 12:30 dalje. Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče.
Pogreb bo v družinskem krogu.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrl je naš dragi
ANDREJ SMAGUR
rojen 16.10.1944, stanujoč Ravenska vas 54 A, Zagorje ob Savi.
Od njega se bomo poslovili v ožjem družinskem krogu v sredo, 03.02.2021 ob 11:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 09:00 dalje v avli poslovilnega objekta, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrl je naš dragi
IVAN BOZIC,
rojen 25.01.1937, stanujoč Log 28 c, Hrastnik.
Na zadnjo pot ga bomo pospremili v sredo, 03.02.2021 ob 13:00 na pokopališču Dol pri Hrastniku, v ožjem družinskem krogu. Žara bo na dan pogreba v mrliški vežici B, od 12:00 dalje.
Žalujoči: vsi njegovi.
Umrla je naša draga
MIROSLAVA VERONIKA BEZGOVŠEK
rojena 21.06.1949, stanujoča Rove 24 A, Zagorje ob Savi.
Od nje se bomo poslovili v ožjem družinskem krogu v četrtek, 04.02.2021 ob 10:00, na pokopališču Zagorje. Žara bo na dan pogreba od 09:00 dalje v poslovilni vežici št. 2, na pokopališču Zagorje.
Žalujoči: vsi njeni.
Umrla je naša draga
MARIJA MIKULEC
rojena 13.08.1928, stanujoča Pod Ostrim vrhom 7, Trbovlje.
Od nje se bomo poslovili v četrtek, 04.02.2021 ob 12:00 na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot jo bomo pospremili iz vežice 1, ki bo odprta od 11:00 dalje.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage mame, tašče, babice in prababice
ERNESTINE ŽERKO
rojene 16.07.1925, stanujoče Selo pri Zagorju 23, Zagorje ob Savi, nazadnje oskrbovanka Doma starejših občanov Izlake,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za pisna in izrečena ustna sožalja, za sveče in cvetje. Posebej se zahvaljujemo osebju DSO Izlake za nego in skrb, pogrebni službi komunale Zagorje za organizacijo pogreba ter Marini in Franju za odpete pesmi.
Žalujoči: vsi njeni.
Hudo nam je, ker je odšel,
a hvaležni smo, da je bil...
ZAHVALA

Ob izgubi
FRANCA GAJSERJA
rojenega 17.09.1930, stanujočega Trg Pohorskega bataljona 7, Kisovec, nazadnje oskrbovanec Doma starejših občanov Izlake,
se vsem iskreno zahvaljujemo za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in spremstvo na njegovi zadnji poti, osebju DSO Izlake za nego in skrb, gospodu župniku Janezu Mraku za opravljen obred, ga. Saši Pegan za poslovilne besede, g. Sušniku za odigrane žalostinke in kolektivu komunale Zagorje za lepo opravljen obred.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Srce je omagalo,
dih je zastal,
a nate spomin bo večno ostal.
Ob boleči izgubi naše drage mame, tašče, babice in sestre,
PAVLE KREŽE,
rojene 03.05.1946, stanujoče Krnice 19, Hrastnik,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste se poslovili od nje z lepo mislijo, svečami in cvetjem.
Žalujoči: vsi njeni.
Zdaj bivaš vrh višave jasne,
kjer ni mraku, kje ni noči;
tam sonce sreče ti ne ugasne,
resnice sonce ne stemni.
(S. Gregorčič)
ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega
FRANCA ALEŠA
rojenega 27.05.1945, stanujočega Loke pri Zagorju 31, Kisovec,
se iskreno zahvaljujemo za vse in vsem, ki ste Franca spremljali ali bili v mislih na njegovi zadnji zemeljski poti.
Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala.
Žalujoči: vsi njegovi.
ZAHVALA
Prazen dom je in dvorišče, naše oko zaman te išče, solza, žalost in bolečina te zbudila ni, ostala je praznina, ki hudo boli.
Ob boleči izgubi moža, očeta, dedka in pradedka
ANDREJA VRBNIKA,
rojenega 20.02.1938, stanujočega Log 3, Hrastnik,
se vsem iskreno zahvaljujemo za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in spremstvo na njegovi zadnji poti, gospodu župniku Francu Orniku za opravljen obred, Janji Brlec za lepo odigrane in odpete pesmi in kolektivu komunale Hrastnik za pomoč pri izvedbi pogrebne svečanosti. Zahvala gre tudi ZSC Hrastnik, Zvezi borcev in hrastniškim gasilcem za njihovo zahvalo Andreju.

Njegov optimizem in predanost bosta za vedno ostala v naših srcih.
Žalujoči: vsi njegovi.
Vsa toplina tvojega srca
in vsa tvoja ljubezen
ostajata za vedno z nami.
ZAHVALA

Ob izgubi moje drage mame, babice in sestre
FANI BRANKE RAVNIKAR
rojene 06.01.1957, stanujoče Ravenska vas 22, Zagorje ob Savi,
se iskreno zahvaljujem vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, KS Ravenska vas, ZDUS in znancem, za ustne in pisne izraze sočutja, darovano cvetje in sveče.
Še enkrat hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste mojo mami v mislih in skupaj z nami pospremili na njeni zadnji poti.
Vsi ki ste jo imeli radi, jo ohranite v lepem spominu.
Žalujoči: vsi njeni.
ZAHVALA
Ob nenadni izgubi našega dragega
JOŽETA OSTANKA
rojenega 23.9.1941, stanujočega Trg revolucije 16, v Trbovljah,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, sosedom, znancem in podjetju RUDIS Trbovlje za izražena ustna in pisna sožalja.

Jože, počivaj v Miru.
Žena Jerica in celotna družina Ostanek.
© 2009 - 2021 Vse pravice pridržane. Pogoji uporabe
Upravljanje strani